Жасыл жобаларды әзірлеу және оларды қаржыландыру бойынша семинардың материалдары (Алматы, 29 қазан, 2018 год)

 

«Жасыл» стандарттар

Ақпаратты ашу ережелерін, өнім стандарттарын ілгері дамытатын бірқатар халықаралық ұйымдар мен желілер, инвестор коалициялары мен «жасыл қаржыландыру» жөніндегі салалық желілер бары белгілі. Бұл ұлттық, аймақтық және жаһандық базалық құрылымдар «жасыл» қаржы нарықтарының дамуын қолдап отырады.

 

Бұл құрылымдар нарықтағы бірқатар функцияларды орындайды, соның ішінде: ашықтықты арттыру, тәуекелдерін бөліп көрсету, идея алмасу, инвестициялардың экологиялық және әлеуметтік зардаптарын бағалау және өлшеудің әдіснамасын анықтау және ережелерін кіргізу. Кейбір құрылымдар қаржы нарықтарына арналған «жасыл» стандарттарды анықтаумен айналысады... Толық есеп беру

 

«Жасыл» қаржылық жүйелерге арналған халықаралық тәжірибені талдау

Осы есептің мақсаты — «жасыл» қаржы жүйесін құрудың құрамдас компоненттері болып табылатын әртүрлі халықаралық оқиғаларды қорытындылау. Қазақстан үлесіне қатысты қорытындылар жоба бойынша жүретін бұдан кейінгі жұмыста қосымша түрде талданып, сондай-ақ Қазақстанның «жасыл» қаржы жүйесіне арналған жол картасын анықтауда көмек көрсетілетін болады... Толық есеп беру